Boghenii Vechi [Moldova, Republic of] - Historical maps

Bogen', Bogeni, Bogen’, Boghenii Vechi, Starye Bogeny, Staryye Bogeny, Старые Богены

Maps

Thematic maps