Geonames - Åland Islands

Degerby Degerö Degersand Delvik Dillängarna Djäkenböle Djupdal Djupviken Djurvik Domarböle Dömmanskär Dorsholm Druvan Drygsböle Eckerö Eckerö Eckerö Ekbolsskatan Ekholm Ekholm Ekholm Ekö Emkarby Emnas Englund Enskär Enskärsskatan Ersklobb Estvik Fadervik Fadsjöviken Fåfängskär Fågelö Fagerlund Färjsundet Fasjö Fastersbyön Finbo Finbo Finbofjärden Finby Finnö Finström Finström Fisköra Fjärdgrunden Fjärdskär Fjärdskär Fjärdskär Flabbskär Fladan Fladan Fladarna Flaka Flakaviken Flakholm Flansten Flatholm Flatholmen Flatö Flatöfjärden Flatskär Flatskär Flintorna Flintskär Flisö Flisö Fly Flyskär Flyttan Flyttan Flyttan Föglö Föglö Föglöfjärden Folmskär Främmanby Främstön Frebbenby Furholm Furön Furskär Furubo Furuholm Furuholm Furulund Furulund Furuskär Gadden Gaddsanken Galggrunden Gälholmsgrunden Gåsö Gåsskär Gåsskär Gåsskär Germundö Gersholm Geta Getabergen Getaön Getskär Gibböle Gibbölsnäs Gloet Glosholm Gloskär Gloskär Gloskär Godby Gödör Gölby Gollan Gölpö Gomholm Görans Gottby Gottbyvik Gräggnäs Granboda Granboda Granhamns holmen Granholm Granholm Granklobben Grannabbakärret Granö Granö Granö Granö klubb Granskär Granskär Granskär Granskär Granskär Granskär Granskär Gräsflyttan Gregersö Gregors Grillskär Grillskär Grillskär Grillskärsfjärden Grinkarudden Grins Gripö Grisselskär Grönbacka Grönören Grönskär Grops Gropskär Grundet Grundfjärd Grundfjärden Gulskär Gumsholmen Gumskobben Gylta Haddnäs Haga Haget Hägnsträsk Hagsberget Hagsgrunden Hagsreven Håkonskär Hällarna Hällesby Sand Hällö Hälsingkrok Hammarland Hammarland Hammarudda Hamnäs Hamnholmen Hamnskär Hamnskär Hamnskär Haraldsby Hararna Haren Haren Harrgrund Hässlö Hässlö Hässlö Fjärden Hästholmen Hästö Hästskär Havisberget Haviskobben Havsöra Haxgrundet Hellesby Hellestorp Hemön Hemskär Herröskatan